Kontakt

KHRS ApS
Vibevej 20, 3.tv
2400 København NV

Tlf.   +45 35 36 22 09

E-mail: info@khrs.dk

 

 

 

 

Projekter

KHRS tager med stort engagement del i samarbejdet indenfor integrationsområdet.

KHRS projekter:

KHRS ApS har siden Point 44 Gribskovmodellen i 2006 samarbejdet med en række kommuner og Integrationsministeriet om en række succesfulde integrationsprojekter:

(STAR)=Udbredelse af virksomheders social ansvar

Branchedansk undervisning

KHRS underviser i Branchedansk både på arbejdspladsen og KHRS’ undervisningslokaler målrettet arbejde i servicebranchen. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte med sprogbarriere, der deltager i opkvalificerings- og praktikforløb i KHRS, hvilket resulterer i fastholdelse af disse medarbejdere. Branchedansk er obligatorisk for medarbejdere med sprogbarriere i de forskellige forløb i KHRS, og har svært ved at forstå arbejdsinstruktioner og undervisning på dansk.

Forløbet indeholder forskellige elementer: Undervisning i branchens ord og vendinger på dansk, oversættelse og understøttelse på modersprog, vejledning om danskuddannelse, test, evaluering, registrering af kursisternes fremmøde, progressionsmåling og indberetning til jobcentret. KHRS underviser på dansk understøttet med undervisningsmaterialer, som KHRS har udviklet på følgende sprog: Arabisk, urdu, kurmanji, swahili, kurdisk, tyrkisk, dari, farsi og tigrinya. Desuden anvendes der også visuelle undervisningsmetoder i form af billeder og video, så det kan tilpasses alle niveauer fra analfabet til højtuddannede. Vi tilrettelægger danskundervisningen efter kursistens behov. Vi skræddersyr et forløb som tilpasses til hver enkelt medarbejder ved hjælp af undervisere, mentorer, inspektører og sidemandsoplæring.

Integrationsprojekt i København

KHRS ApS har i starten af 2016 indgået en integrationsaftale med Star og Københavns Erhvervshus, som vi er meget stolte over at være en del af, da vi derigennem kan gøre en stor forskel for flygtningene samt skabe opmærksomhed omkring hvor vigtigt det er, at få vores nye borgere integrerede i Danmark.

Vi vil med stort engagement bidrage til, at få integreret flygtninge i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked - og vi er en servicevirksomhed der har den ballast og erfaring der skal til for, at kunne løfte en opgave som denne, med vores 37 år i servicebranchen.

KHRS ApS er en multikulturel virksomhed, med over 61 forskellige nationaliteter, vi har tosproget undervisere, der kan lære fra sig i øjenhøjde og som har en unik forståelse for flygtningens vilkår.

Vi ser derfor meget frem til, at oplære, træne og motivere flygtninge fra blandt andet Københavns Kommune i det kommende år.

KHRS ApS opererer i servicebranchen herunder rengøring, vinduespolering, ejendomsservice, køkkenarbejde og hotelservice. Vi vil tage hånd om alle flygtninge der bliver henvist til os, igennem god dialog, kyndig vejledning og oplæring i diverse arbejdsopgaver i egne lokaler, så vi skaber et trygt arbejdsmiljø for deltagerne. Deltagerne vil derfor ikke blive kastet ud på arbejdsmarkedet før de føler sig kvalificerede til det, og derfor bliver det første møde med det danske arbejdsmarked en god oplevelse for alle parter.

Du kan læse mere om integrationsprojektet ”Sammen om integration” her

Læs mere

Projekt Motivation til Arbejdsmarkedet” (MTA)

Projekt MTA er et projekt hvor KHRS i tæt samarbejde med en række kommuner, har til opgave, at få flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere tilknyttet det danske arbejdsmarked igennem praktisk og teoretisk opkvalificering indenfor rengøringsbranchen.

KHRS starter deltagerne op i virksomhedspraktik i KHRS's egne undervisningslokaler med autentisk inventar og faciliteter fra servicebranchen, så der skabes en unik forståelse for branchen, de får øgede kompetencer igennem intensiv træning af konkrete arbejdsrutiner, rengøringsprodukter, ergonomi og førstehjælp.  Generelt en massiv individuel vejledningsindsats fra tosprogede undervisere.

Vi inddrager vores erfaringer fra Point 44 = arbejde, ved at have konkrete arbejdsopgaver som fx at rengøre et hotelværelse i vores fiktive hotelværelse i vores undervisningslokaler. Vores erfaring siger os, at det giver større tryghed for deltagerne, at de til at starte med kun udfører arbejdsopgaver i disse lokaler indtil de føler sig rustet til den virkelige arbejdsplads. Vi vil løbende oplære, demonstrerer, coache og skabe motivation blandt deltagerne. Integrationen vil ikke blot medføre tilknytning til arbejdsmarkedet men også i høj grad medvirke, til at deltagerne forbedrer deres danskkundskaber, da de får det praktiseret dagligt, men også en livsglæde ved at bidrage til samfundet, stolthed over selv at kunne forsørge sin familie samt mødet med andre mennesker, de får en omgangskreds og noget at stå op til hver dag.

I år 2008 indgik KHRS i et samarbejde med Jobcenter København og startede "Projekt Virksomhedscenter".

 "Projekt Virksomhedscenter", var et forsøgsprojekt under Arbejdsmarkedsstyrelsen hvor der blev arbejdet med, at oprette indslusningsenheder til arbejdsmarkedet for de borgere, der kan indgå i arbejdsstyrken. Borgerne var langvarige kontanthjælpsmodtagere, som både havde ringe arbejdsmarkedserfaringer og andre problemer end ledighed. Problemerne kunne være sprogbarriere, familieforhold, fysiske lidelser eller noget andet, som gjorde det svært at få et arbejde.

Succesen fra dette projekt har sidenhen smittet af på andre kommuner, og KHRS indgik i 2007 et samarbejde med Jobcenter Hvidovre og startede et nyt projekt op: "I mål med Job".

Projektet: "I mål med Job", var målrettet kvinder med anden etnisk baggrund i alle aldersgrupper og med mere end 6 måneders ledighed. KHRS tog udgangspunkt i, at deltagerne kunne motiveres mere. I en periode på 12 uger blev de opkvalificeret igennem undervisning samt 4 ugers virksomhedspraktik. De blev dermed forberedt og optrænet til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Gribskovmodellen (Projekt Point 44 = arbejde) 

KHRS er blandt andet kendt for vores udviklingsarbejde i samarbejde med Gribskov Kommune, med projektet Gribskovmodellen eller Projekt 44 point = arbejde tilbage i 2006.

Projekt 44 point = arbejde, refererer til det pointsystem, som blev udviklet af os til projektet. Gennem test blev deltagerne målt op på KHRS’ standarder. Ved opnåelse af 44 point og gennemførsel af 4 ugers praktik blev deltagerne garanteret ordinær beskæftigelse. Deltagerne blev igennem 13 ugers undervisning og træningsforløb samt 4 ugers praktik rustet til ordinær beskæftigelse.  Projektet var rettet mod kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande. Kvinderne var på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at indgå på det danske arbejdsmarked, grundet sprogbarriere samt manglende forudgående joberfaringer fra Danmark eller fra hjemlandet. På baggrund af pointsystemet og optræningen af kvinderne hos KHRS var 100 procent af kvinderne i ordinært arbejde senest 12 måneder efter projektafslutningen. Deltagerne blev på 5 måneder økonomiske nettobidragsydere til det danske samfund, derfor var projektet ikke kun en vellykket integrationsindsats for en svag gruppe, men også fremsynet beskæftigelsespolitik.

Her kan I læse mere om Projekt Point 44 = Arbejde

Læs mere

Gribskovmodellen er i dag udbredt og implementeret i store dele af Norden og den var grundlag for KHRS nominering til Integrationsprisen i 2008.

Tag endelig uforpligtende kontakt på info@khrs.dk for at få yderligere informationer om projekterne.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen 
KHRS ApS

KHRS Profil

Vi er en moderne servicevirksomhed med mere end 38 års erfaring

Book

Book et uforpligtende møde for at få et tilbud

KHRS har overenskomst med 3F, er medlem af HORESTA Arbejdsgiverforening og er medlem af DI, herunder SBA.